Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Yıldız Sarayı

Zaman zaman kurumların alanlarının birbirlerine karıştığı bu ortam Yıldızlılara bazı fırsatlar sunuyor. Tarihi ortamlarda ders görmek, diğer kurumların olanaklarından yararlanmak (örn. Ircica Kütüphanesi), doğal güzelliklere yakın olmak bunlardan bazıları.

Bu bölümü her gün havasını soluduğumuz Yıldız Sarayı'nı tanımak amacıyla oluşturuyorum.:
İBB
TBMM MİLLİ SARAYLAR D. B.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
IRCICA
- Silahhane Köşkü ve Muştemilatı (Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Müzesi ile Birlikte)
MİMARLAR ODASI  
- Dış Karakol (İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Birlikte)

DİYANET İŞLERİ - VAKIFLAR GM