Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Klüp Logoları YTÜ Logosu Arasındaki Bütünlük


Kulüp logolarının çoğunda yıldız ya da 10 köşeli yıldıza atıfta bulunulduğunu görmekteyiz.