Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Bölüm ve Birim Logoları

Logoları incelemeye devam ediyoruz:

Kulüp logolarının aksine, birim logolarında kurum logosu ile bütünleşiklik yok. Hatta 2 fakülte (STF ve GİDF) ve bir kaç bölüm haricinde fakülte ve bölüm logosu yok. SEM, MEM, TTO gibi kurum dışı ile ilişki halindeki birimlerde ise logo istisanasız mevcut.