Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Yıldız'da Çalkantılı Yıllar

Ülkenin en eski yüksek öğrenim kurumlarından biri olan YTÜ, ülkenin buhranlı yıllardan uzakta kalmamış aksine yaşanan buhranların merkezinde yer almış.