Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Kışladan Üniversiteye: Davutpaşa

"1832 yılında yapılan ve o günden bugüne askeriye tarafından kullanılan tarihi Davutpaşa Kışlası, bundan böyle bir eğitim kurumu olarak hizmet verecek. Kışla Genelkurmay tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi'ne tahsis edildi.