Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Orta Bahçe Daha Ağaçlıklı İken


Eski Davutpaşalılardan orta bahçede eskiden daha çok sayıda ağaç olduğunu duymuştum. Yukarıda fotoğraf da bu  durumu teyit ediyor.

*
*Çetiner, Zuhal, “Davutpaşa Kışlası ve İstanbul Kışlaları İçindeki Yeri”, Yüksek Lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.