Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Yüz Yıl Önce Gökyüzünden Yıldız

*
Hava fotoğrafında dikkatimi çekenler şunlar:

  1. Bugünkü A bloğun yerinde H (İİBF) ve S blok benzeri bir yapı var.
  2. Şehzade Burhaneddin Efendi Köşkü mevcut.
  3. Rektörlüğü bitişinde (bugünkü idari bina) çıkıntılı bir yapı var.
  4. Bugünkü yemekhanenin yerinde bir yapı mevcut.
  5. Bugünkü Tonozun yerinde ya da devamında bir yapı var.
  6. Bugünkü kreş, sanat merkezi ve kütüphanenin olduğu alanda başka yapılar mevcut.*YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ ve ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ KÖŞKÜ RESTİTÜSYONU 
Mimar Güçlü Arapoğlu
F.B.E. Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ