Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Otağ-ı Hümayun'un İçindeki Çeşme ve Kitabesi

Yaptınp bu çeşmeyi bulda saadetle bu dem
Eyleye daim safalar devlet ile kâmuran
Canı ben terk etmeyince bulmadım canana yol
Tek-i ser ettim bu yolda ta bulam masuda yol
Aşkı hakkı bulmadı şol dünyada kim
Bulmadı umman-ı aşk içre bugün sahile yol
Rab-ı doğrudan çıkanlar bulmadı herkez necat
Akil isen gözle şer-i bulasın mevlaya yol
Sırrı Ahmet'ten eğer var ise gonlünde eser
Hasıl-ı maksuda girer hem bulur maksuda yol
Akıl isen sen guş kıl sen bahtının güftarına
Akıl inen gş kıl sen bulasın mevlaya yol