Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Koltuk Kapısı [Saray]


Koltuk Kapısı; Yıldız Sarayı’na Hamidiye Camii önünden geçerek yaklaşılmaktadır Hamidiye Camiini geçince soldaki setin alt tarafında Koltuk Kapısı yer alır.  Koltuk Kapısı’ndan sarayın birinci bölümü resmi bölüme girilmektedir. Buradan sağ tarafta Cuma Selamlığında hazır bulunan önemli konuklara ait Set Köşkü ile Küçük Köşk ve Büyük Mabeyn Dairesi, solda Mutfak, Hazine-i Evrak, Tercüme Odası, Başkatip ve Tefrişat Nazırının daireleri, Mutfağın karşısında Yaverlerb Dairesi, daha ileride Harem Ağalarının ve Tüfekçibaşı Tahir Paşa’nın daireleri vardı. Paşalar, nazırlar, yabancı konuklar, saray memurları ve müstahdemler bu kapıdan geçerdi. Koltuk Kapısı’nın önünde çifte nöbetçi durur, iç tarafında bitişik olarak inşa edilmiş bir kulübe içinde gece gündüz tüfekçiler beklerdi. Tanınan kişiler bu kapıdan serbestçe girip çıkarlardı. Yabancılar ise izin alıncaya kadar kulübede beklemeye mecburdular.**YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ ve ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ KÖŞKÜ RESTİTÜSYONU
Mimar Güçlü Arapoğlu
F.B.E. Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ