Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Çırağan Sarayı ile Yıldız Parkı'nı Bağlayan Köprü [Saray]

1861 yılında tahta geçen Sultan Abdülaziz (1861-1876) sarayı onarttı. Çırağan Sarayı’nıyapımında Ortaköy Caddesi üzerinde yaptırdığı estetik değeri büyük olan köprü ile bu sarayı Yıldız Parkı’na bağlattı. *


*YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ ve ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ KÖŞKÜ RESTİTÜSYONU
Mimar Güçlü Arapoğlu
F.B.E. Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ