Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Yaveran ve Bendegan Dairesi [Saray]


Harem Kapısı yanındaki nöbetçi pavyonu ile birlikte R.D’Aronco tarafından tasarlanmıştır. İki katlı ve ahşap olan yapı bağımsız girişleri olan beş daireden oluşan ve ince uzun bir dikdörtgen kitleye sahiptir. Ajurlu ahşap pencere bezemeleri ve saçaklarıyla resmi işlevi olan bir yapıdan çok bir konuta benzeyen bu bina yaverler, muhasipler ve mabeynciler tarafından kullanılmaktaydı.* Günümüzde IRCICA'ya tahsislidir.
*YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ ve ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ KÖŞKÜ RESTİTÜSYONU
Mimar Güçlü Arapoğlu
F.B.E. Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ