Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Valide (Harem) Kapısı [Saray]


Geçmişte harem sakinlerinin kullanddığı bu kapı ünümüzde müzelerin olduğu kısma ulaşmak için kullanılıyor.