Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Silahhane Köşkü ve Müştemilatı [Saray]

Gökçe SÖNMEZ (@sonmez_gokce) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Valide kapısından içeri girildiğinde sağ tarafta birbirine bitişik, tek katlı yapılar gurubu görülmektedir. Bunlar Hünkar Mutfağı [ve Hususi Kiler], Silahhane Köşkü ve Arabacılar Koğuşu olarak işlevlendirilen binalardır.
Sultan II. Abdülhamit’in isteği üzerine saray hizmetlileri için yemekhane olarak yaptırılan bina, saray’dan daha önce mevcut Silahhene’nin kütüphane olarak kullanılmasıyla silah müzesi olarak işlevlendirilmiştir .
Yapı sütunları korent başlıklar, korniş ve silmelerle hareketlendirilmiş bir cepheye sahiptir. İçeride ana mekan uzun, bölüntüsüz, tek hacimlidir. İnce ve yüksek ahşap sütunlarla üçe ayrılmış mekanın üstü ahşap kaburgalı tonozla örtülmüştür. Bu tonoz gemi resimleri ve silah motifleriyle süslenmiştir*

Günümüzde Silahhane, IRCICA Kütüphanesi olarak kullanıyor. Arabacılar Koğuşunda ise Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Müzesi var.

*YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ ve ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ KÖŞKÜ RESTİTÜSYONU
Mimar Güçlü Arapoğlu
F.B.E. Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ