Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Küçük Mabeyn Köşkü ve Atatürk [Saray]
Gazi Mustafa Kemal, Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a geçmeden önce, 15 Mayıs 1919'da, Vahdettin ile bu köşkte görüşüyor. Vahdettin kendisine şunları söylüyor:  

                                                                                                            "Paşa, paşa! Şimdiye dek devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir, tarihe geçmiştir!.. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden daha önemli olabilir! Paşa, paşa... Devleti kurtarabilirsin!.."

Mustafa Kemal, Trablugarp'taki, Çanakkale'deki ve doğudaki başarıları (Bitlis ve Muş'un geri alınması) başarı nedeniyle her kesimden takdir gören bir isim olmuştur. Hatta Çanakkale Savaşı sonrasında başkenti kurtaran adam ve Anafartalar kahramanı olarak anılmıştır. Ardından Vahdettin'in ile yaveri olarak Avrupa'ya gitmiştir. Bazı söylentilere göre de Vahdettin'in damadı olma aşamasına gelmiştir. Yakın tarihimizin bu önemli iki figürünün yolları son kes bu köşke kesişmiş ve sonsuza dek ayrılmıştır. Padişahın isyanları bastırması için Anadolu'ya gönderdiği Mustafa Kemal'in neler başardığı hepimizin malumudurçPadişahın Digiturk Koltuğu :)