Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Kaldırılan ış Bahçesi

Çukursaray, Sünnet Köşkü, Hünkar Dairesi ve Şehzade Burhaneddin Efendi Köşkü'nün çevrelediği bir kış bahçesi imiş. Günümüzde normal bir bahçe :)

Güncelleme: Kış bahçesinin göründüğü fotoğrafları ekliyorum.