Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

İç Bahçe, Kebap (Ada) Köşkü ve Hamit Havuzu [Saray]

İç bahçe ya da hasbahçede gölet de denen büyükçe bir havuz var. Padişah bu havuzda kayıklarla gezinti yaparmış. Gölün kenarında ise bir süre hayvanat bahçesi olarak da kullanılan Kebap (Ada) Köşkü var. Cihannüma Köşkü, Kameriye köşkü, 3. Selim Çeşmesi ve sarayın kadın çalışanlarının kaldığı ait çeşitli binalar var.