Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Davutpaşa Kışlası'nın Kitabesi ve Vaka-i Hayriye

MAHMUT Han yeniçerileri kırdı, yok etti.
Hamdolsun, kışla yaptı içerisine asker koydu.Genç bahtiyar ve yedi iklimin Padişahı,

Kalem ve kılıç sahibi, kaleler fetheden.Saltanatını merih yıldızı gibi aydınlatan Padişah.

Haklıyı, haksızı adaletle ayırmasını bilen hakim.Müşteri yılızı gibi parlak ve az gibi güzeldir.

Bahtı açık, değeri yüksek Zafer Sancağı'na sahiptir.Nu yeni kışla MANSURE askerini sevindirdi.

Yalan değil, HAVERNAK Kasrı her yerini kıskanır.Peygamberin kutsal askerleri Cenk etmeyi sever.

Saflarında Allah'a hasret görülür.Eline tüfeğini al İslam askerleri 

Gel yiğit, daima harb talimleri yap.Allah askerlerini galip, düşmanını Kahretsin.

Güneş dünyayı aydınlattığı müddetçe.DAVUTPAŞa semtine bu kışla emniyet sağladı.

MAHMUD-İ ADLI kışlayı büyük bina yaptı.Duyurdu AYNİ, hüner erbabının kulağına.

İnşa tarihini noktaladı, harflerle her satırında açıkladı.1826 AYINTAPLI (ANTEPLİ)  AYNİ