Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Davutpaşa'daki Tarihi Su Deposu


Yapı, kompleksin güneydoğusunda, fırının kuzeybatısında yer alır. 
10.60 x 15.25 m. boyutlarında tek katlı bir yapıdır. 80 cm. genişliğinde ve 57.5 cm. derinliğinde bir yalak yapıyı çevreler. İç mekan, aralarında 80 cm. açıklık olan iki organik planlı mekandan oluşmaktadır. Duvarlar kesme taş (küfeki) tekniğinde yapılmış ve yapının fonksiyonu gereği sağırdır. Yalnız kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinde çatıda birer havalandırma penceresi yer alır. 
Bugün yapıya doğu cephesinde açılmş olan bir kapıdan girmek mümkündür.*

*http://georarchy.com/Detail/21277