Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Pembe Köşk

(...) Bu köşk dış duvar renginin pembe olmasından dolayı Pembe Köşk olarak da bilinir. (...) Mimarlık fakültesi binasının güneydoğusu ile Agavatlar dairesinin kuzeyinde, meydanın yanında yer alır. Şehzade köşkleri ile aynı dönemde Sultan II.Abdülhamid döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Bu köşkün bulunduğu alan yoldan ve orta bahçeden bir taş duvar ile ayrılmaktaydı. 1994 yılında alanı çevreleyen, sarmaşıklarla örtülü bu tarihi taş duvar yıktırılmıştır. Böylece köşk orta, ana manolya meydanının bir parçası olmuştur (...). Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bünyesinde zemin katı misafirhane, bodrum katı da kantin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bodrum katın güney kısmında yapıya modern bir ek olan ve kantinin satış mekanı olarak kullanılan bir bölüm bulunur.*
*

*

*


*
*YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ ve ŞEHZADE BURHANEDDİN
EFENDİ KÖŞKÜ RESTİTÜSYONU
Mimar Güçlü Arapoğlu
F.B.E. Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ