Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Çukursaray

Günümüzde enstitü binası olarak kullanılan yapının tarihi şöyle:

Çukur Saray, Yıldız Sarayı’nın II.avlusunda yer alır. Çukur Saray, padişahın evlenmemiş veya dul kalmış kızları ile kız kardeşleri için yaptırılmıştır (Kurtay, 1994). Çukur Saray, plan ve cephe özellikleri ile 19.yüzyıl batılılaşma dönemi mimarisini yansıtan bir yapıdır. Yapı, özgün plan şemasında, birbirinden bağımsız girişleri olan üç daireden oluşmaktadır. Plan şeması değişmiş olan yapı günümüzde, dikdörtgen plana oturan ve bir koridor üzerine açılan odalardan oluşan bir şemaya sahiptir. Osmanlı saray yapılarında varlığını sürdüren, geleneksel şema özelliği olan, orta sofalı plan tipi burada kullanılmamıştır. Bu özelliği ile geleneksel şemanın kullanılmadığı yeni bir dönemin örneklerindendir. Yıldız Saray’ında bu şemaya sahip olan yapılardan biri Küçük mabeyin (1900), diğeri de Şale köşküdür (1899).
Gökçe SÖNMEZ (@sonmez_gokce) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()Yapı, yığma tekniğiyle yapılmıştır. Taşıyıcı duvarları tuğladır. Duvarların kalınlığı bodrumdan başlamak üzere her katta biraz daha incelerek yükselir.
1937 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinin bünyesine geçen yapı, 1970 yılına kadar yurt olarak kullanılmıştır.*

Çukursaray ile ilgili blog gönderileri şunlardır:Gökçe SÖNMEZ (@sonmez_gokce) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

*YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ (YILDIZ SARAYI DAMATLAR DAİRESİ) BİNASININ MİMARİ DEĞERLEDİRMESİ VEKORUMA SORUNLARI
Mimar Esra NİĞDELİ
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ