Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Çit Kasrı [Saray]


Çit Kasrı, Çukursaray ile Avagat Binası'nın arasından giderken solda kalıyor. Kampüs içinde kalmasına rağmen YTÜ'ye ait bir yapı değil. Günümüzde İslam Konferansı Teşkilatı'na (İKT) bağlı olan IRCICA yani İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından kullanılmakta. Binanın YTÜ içinden olduğu gibi müze bahçesinden ve ? kapısından ulaşmak mümkün. Eski çalışanlardan biri köşkün kampüsten bir kapı ile ayrıldığını ve geçişin yasak olduğu anlatmıştı.

Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan ve kardeşlerine yaptırılan ince uzun (yaklaşık 10x60 m), dikdörtgen kütlesi olan kargir kasrın, biri koltuk kapısından öbürü Büyük Mabeyn bahçesinden ve diğeri de harem kanadından olmak üzere üç ayrı girişi vardır.
Çok amaçlı olarak kullanılmış olan Çit Kasrı Sultan II. Abdülhamit’in yabancı devlet ziyaretçilerini, diplomatik personeli ve İstanbul’daki elçileri kabul yeri olmaktan başka Ramazanda kurulan iftar sofralarına da sahne olmuştur.
İç içe geçilen bir dizi oda ile sonunda ulaşılan bir salondan ibarettir. Çit Kasrı tek katlı ve kargir bir yapıdır.
Köşkün ön kapısındaki camekanlı girişten içeriye geçilmektedir. Bu girişin sağında bir odaya ve bu odadan kasrın salonuna, solunda ise iç içe beş odaya girilmektedir. Salonun zengin dekorasyonu Osmanlı sanatının inceliğini yansıtmaktadır. Tavan altın yaldızlarla işlenmiştir. Kasrın yanında küçük fıskıyeli sert sebilli ve volütlü sütun başlıklarıyla süslenmiş güzel bir havuz bulunmaktadır. Binanın önündeki giriş özgün durumunda demir camekanlıyken 1954'ten sonra çürüdüğü için ahşap olarak yenilenmiştir.*
  


*YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ (YILDIZ SARAYI DAMATLAR DAİRESİ) BİNASININ MİMARİ DEĞERLEDİRMESİ VEKORUMA SORUNLARI
Mimar Esra NİĞDELİ
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ