Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Akademi BinasıA Blok - Makine Fakültesi / Öğrenci İşleri D.B.

Zamanın "Yeni Öğretim Binası" - 1973 Öncesi Bir Tarih* - Oditoryumun olduğu Cephe
Aynı Cephe*YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ ve ŞEHZADE BURHANEDDİ EFENDİ KÖŞKÜ RESTİTÜSYONU
Mimar Güçlü Arapoğlu
F.B.E. Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve Restorasyon Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ