Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

2 Numaralı Kameriye ve Orijinal Kaidesi


Kameriye 1983 yılında rektörlüğün olduğu bahçeye nakledilmiş. Orijinal kaidesi Şehzade Köşkleri'nin orada.