Hakkında:

Bu blog, YTÜ'nün 100 yılı aşan köklü kurum kültürünü somutlaştırmak amacıyla açılmıştır. Bazı görseller ağ ortamından alınmıştır. Hak ihlali bildiriminde bu görseller kaldıracaktır. Blog'dan, kaynak göstererek istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.

Mimarlık Fakültesindeki Kış Bahçesi
3 Numaralı Köşkün Yeni Şehzadeleri :)Şehzade Köşkleri ve Kameriyeler Arasındaki Tarihi Yollar

2 Numaralı Kameriye ve Orijinal Kaidesi


Kameriye 1983 yılında rektörlüğün olduğu bahçeye nakledilmiş. Orijinal kaidesi Şehzade Köşkleri'nin orada.

1 Numaralı Kameriye ve Orijinal Kaidesi

Kameriye 1983 yılında Tonoz'un olduğu bahçeye nakledilmiş. Orijinal kaidesi Şehzade Köşkleri'nin orada.
4 Numaralı Şehzade Köşkü (Sarı Köşk)


Bu köşkün dış cephesi aslında sarı imiş. Bu nedenle Sarı Köşk olarak anılıyor.

*
Dış duvar renginden dolayı Sarı Köşk olarak adlandırılan köşk ilk sıradadır. Yüksek bodrum üzerinde iki katlı olarak yükselen yapının cephesinde üst katta balkon bulunuyor. Balkon beyaz renkli süslü korkuluklara ve saçaklı bir üçgen alınlığa sahip. Köşke giriş ön cephenin doğu tarafındandır. 19. yüzyıl duvar resimlerinin özgün örneklerinin bulunduğu Sarı Köşkün zemin katında birbiri içinden geçilen üç bölümden sonra köşede bir odaya ulaşılır ama burada resim yoktur. Zemin kattaki başka bir odanın bir duvarında süslü oval bir pano içindeki resimde iki hayvan tasvir edilmiş. Biri diğerinin parçalanmış ters dönmüş gövdesinin üzerindedir. Kırmızı, mavi ve toprak renklerinin kullanıldığı resim dekoratif niteliktedir. Yağlıboya resim 19. yüzyılın ikinci yarısı duvar resminin özelliklerini yansıtır. Av hayvanları ve kuşlara dönemin başka köşk ve saraylarında da rastlanır. Diğer duvarında aynı tarz bir pano içinde bu kez masa üzerinde kaideli bir tabak içinde armut, şeftali gibi meyvelerin ve yaprakların bulunduğu natürmort görülür. Resimde ışık-gölgeye dikkat edildiği ve görüleni olduğu gibi ayrıntılarıyla resmetmeye özen gösterildiği fark edilir. Aynı odanın tavan köşesinde üçgene yakın bir form içinde kıvrımlı bitkisel motifler ve yuvarlak küçük bir pano içinde de oldukça dekoratif meyve tasvirleri vardır; bir salkım üzüm ve yanında bir portakal ya da şeftali. Köşkün zemin kattan birinci kata geçilen merdiven boşluğunda karşılıklı duvarlarda dört resim ve alt katta kalan duvardakinde panoramik bir manzara görülür. Ön kısımda ağaçlar, ileride bir ırmak ve ırmak üzerinde köprü, ırmağın diğer kıyısında birkaç yapı vardır. Perspektif kurallarına uyularak yapılmış resmin solunda başka bir resimde cami ve bir köşk gösterilmiş. Burada da ayrıntılı bir betimleme ile karşılaşılıyor. Kompozisyonda iki yapı dışında bir öğe yok. Perspektife önem verilen resimde geniş yol ufka doğru daralıyor. Solda iki katlı bir yapı, yolun diğer kısmında daha ilerde yüksek kasnaklı kubbesiyle Tophane’deki Nusretiye cami’nin tasviri var. İki minareli caminin minareleri son derece ince ve zarif çizilmiş. Resim belge niteliğinde. Merdiven boşluğunun üst duvarında figürlü bir resimle karşılaşıyor. Bu resim o nedenle önemli. Duvar resimlerinde figüre pek rastlanmaz ama II. Abdülhamit döneminde duvar resimlerine ufak boyutta da olsa figür girmeye başlamış. Resimde talim yerinde topçu talimi yapan erler gösterilmiş. Beş küçük figür topların yanında dururken ileride bayrak asılı bir kule, daha ileride ise uzunlamasına iki katlı yapılar yer alıyor. Bütün bunlar kompozisyonun yarısına dağılmış. Diğer yarısı ise gökyüzü. Yine perspektif kurallarına uygunluk ve ayrıntılı bir resmediş göze çarpar. Bu resmin yanında yer alan resimde de kıyı kasırlarının yer aldığı bir manzara tasvir edilmiş. Köşkün birinci katı zemin kata göre daha büyük. Merdivenin karşısındaki odada çok sayıda duvar ve tavan resmi bulunuyor. Kapının sağından itibaren sıralanan resimler oval ve dikey panolar içinde. Çerçeveleri altın yaldızlı süslemeye sahip. Girişin sağındaki duvardaki ilk resimde perspektife uygun manzara sakin ve durgun bir görünümde. Kompozisyonda ağaçlar, yol ve uzaklarda çok ufak bir yapı var. Üst yarsından itibaren gökyüzü başlayan resim kartpostaldan ya da fotoğraftan yapılmış olmalı. İkinci resimde dalgalı bir deniz ve üzerinde yelkenli görülüyor. Dalgalar yüzünden gemi yan dönmüş. Gökyüzü yine kompozisyonun yarısını kaplamış. 19. yüzyılda İstanbul’a gelen Rus ressam Ayvazovski’nin bu tür resimleri var. Bu yüzyılda gemi ve deniz resimleri yaygınlaşmış. Bu tarz resimlere Beylerbeyi Sarayı’nda da rastlanır. Başka bir resimde yeşilin tonlarıyla oluşturulmuş bir kır manzarası gösterilmiş. Gökyüzünde sarı ve mavi renklere yer verilmiş. Bir diğer manzara resminde uzaklara doğru kıvrılan ince bir yol ve etrafında yeşillik, ileride sık ağaçların yer aldığı bir ormanlık bulunuyor. Ufuk çizgisi neredeyse resmin üçte birinden başlıyor. Sakin gökyüzü kompozisyona dinginlik veriyor. Doğa görünümü yorumsuz bir şekilde ele alınmış. Bu tür resimlerdeki görünümler hep aynı ışık altında gösterilmiş. Sakin bir deniz manzarasıyla oluşturulan duvar resminde ise ufuk çizgisi yine kompozisyonun üçte birinden başlamış. Gökyüzü ezici bir üstünlük sağlamış.resmin sağ ön kısmından denize doğru ahşap bir iskele uzanıyor. Durgun deniz üzerinde bir yelkenli görülüyor. İskelenin olduğu kısımdan resme giren lekelerle oluşturulmuş ağacın arka kısmında kalan ufuk çizgisinde mavi rengin tonlarına yer verilmiş. Dengeli ve dingin bir kompozisyon. Aynı odada bulunan başka bir resimde su kenarında ağaçlar arasında yalılar bulunuyor. Duvar resmilerinde binaların ve ağaçların suya yansıması sık yer verilen bir konu. Sanatçı gördüğünü ayrıntılı bir şekilde yansıtmış. Görüş açısı geniş. Ağaçlar açıklı koyulu lekelerle oluşturulmuş. Üst katın en geniş mekanı olan bu oda yanlardan iki odaya, ön kısımdan da bir kapıyla balkona açılıyor. Bu kapıların kanatları üzerinde bir kısmı üçgen şeklinde eskitilmiş olan altın yaldız ve yeşil renkli çerçeve içinde resimler yer almış. Resimlerde kış manzaraları, kar görünümleri, vazgeçilmez manzara öğesi ağaçlar, dağ ve su dikkat çekiyor. Yeşil rengin hakim olduğu açıklı koyulu lekelerle ortaya konmuş ağaçlar suya yansıyor. Kapının diğer kanadındaki resimde su kenarında ağaçlar, sahilde bir kayık, uzaklarda dağlar görülüyor. Perspektife uygunluk ve lekelerle oluşturulmuş ağaçlar bu resim içinde geçerli. Odanın tavanında şeritler içinde yatay oval panolarda dört resim yer alıyor. Resimlerden birinde deniz kenarında beyaz büyük bir yalı ve onun gerisinde ağaçlar, tepeler bulunuyor. Kartpostalı andıran resimdeki yalının önündeki denizde içi boş bir kayık var. Altın yaldızlı bir pano içinde ağaçlıklı bir tepelik ve uzaklarda deniz görülen diğer resim ağırlıklı olarak toprak rengi ve yeşilin tonlarıyla oluşturulmuş. Yakın plandaki tepeden uzaklara bakış söz konusu. Başka bir resimde farklı bir öğe olarak beyaz bir deniz feneri var. İnce, uzun panoramik görünümlü, görüş açısı geniş tipik bir kompozisyon. Birinci katın merdivenden çıkılınca sağda kalan odasının duvarlarında natürmortlara yer verilmiş. Dikdörtgen bölümlerin içinde etrafları bitkisel, kıvrımlı oval panolar içinde birbirine benzeyen çiçek motifleri hoş bir görünümde. Dekoratif ve süsleyici amaçlı bu oda kadınların kullanımına yönelik olabilir. Odanın tavanında uzun dar panolar içinde gemili deniz manzaraları da bulunuyor. Uzaklarda kıyıda beyaz uzun bir yapı, diğerinde bulutlu bir gökyüzü, dalgalı deniz üzerinde gemiler ve kıyıda kayalıklar. Denizin üzeri aydınlık ve parlak. Resimlerin çoğunda ışık-gölgeye dikkat edilmiş. Gökyüzünde belirgin lekeler yer alıyor. Merdivenden çıkılınca solda kalan odadaki resimler dikey oval panolar içine yapılmış. Panoların etrafı kıvrımlı motiflerle süslenmiş. Kötü durumdaki bir resimde su kenarı, dağlar ve ağaç tasvir edilmiş. Gökyüzündeki ayın denize yansıması belirgin. Arka planda kalan dağlar sisli ve belirsiz. Gökyüzü pek çok kompozisyondaki gibi büyük bir alanı kaplıyor. Perspektif kuralları içinde Batı manzara resimlerine uygun bir çalışma. Odadaki diğer bir resimde üç planlı bir düzenleme söz konusu. Ön planda birkaç ağacın bulunduğu kır, orta planda deniz, denizin kıyısında binalar ve arkasında tepeler geri planda ise gökyüzünün olduğu görüş açısı geniş panoramik bir resim. Kıyıdaki yapılar beyaz ve iki katlı. Bu tür İstanbul’u resimleyen gravürcülerin etkisi ile oluşmuş. Boğazdan görünümler, kıyılarda binalar tipik konular. Akşam saatlerinde ön planda kır, orta planda deniz ve gemi, geri planda gökyüzü ve ayın görüldüğü doğa görünümlerine yer verilen resmin benzerlerini aynı yüzyıl içinde Batılı romantik ressamlarda resmetmişler. Resimlerin hepsi aynı tarz ve üslupla yapılmış. Hepsi benzer etkiler bırakıyor. Doğa görünümlerinin yorum katılmadan olduğu gibi gösterilmesi belirgin özellikler.*

*http://nalanyilmaz.blogspot.com.tr/2005/03/yldz-teknik-niversitesi-bahesindeki-sar.html


3 Numaralı Şehzade Köşkü (Rektör Evi)

Günümüzde Misafirhane Olarak Kullanılıyor.
2 Numaralı Şehzade Köşkü

1 Numaralı Şehzade Köşkü (Yeşil Köşk)Bodrum Üstünde 3 katı Bulunan, En Arkada Kalan Köşk


Şehzade köşklerinin üçüncü sırasında yer alanı renginden dolayı Yeşil Köşk olarak anılıyor. Yüksek bir bodrum üzerinde yükselen iki kattan oluşan köşkün girişi arkadadır. Zemin ve birinci katta değişik büyüklüklerde üçer oda bulunuyor. Köşk bugün Yıldız Vakfı binası olarak kullanılıyor. Köşkün zemin katında yapının arka kısmından giriş sağlandıktan sonra bir koridora ulaşılıyor. Koridorun sonunda sağdan aynı hole bakan üç odadan birine giriliyor. Zemin kattaki odaların ikisinde duvar ve tavan resimlerine rastlanıyor. En büyük odasında duvar üzerinde istiridye motifli, bej ve kahverengiden oluşturulmuş ampir bir elips pano içinde yer alan resmin ön planında denize doğru uzanan kara parçası ve üzerinde iki kule tasvir edilmiş. Bu yapılar beyaz, çatıları ise kırmızı boyalıdır. Işık-gölge ile derinlik kazandırılmış ve perspektif uygulanmış. Denize doğru uzanan kahverengi tonların belirgin olduğu kara parçası üzerindeki kuleler yıkılacakmış gibi duruyor. Denizle gökyüzü arasında dağ ve gökyüzünde bulut kümeleri görülüyor. Deniz üzerinde küçük bir yelkenli de unutulmamış. Kulelerin gerisinde yine bildik ağaçlar yerini almış... Diğer duvarda barok ve rokoko motiflerle bezeli yatay elips bir kartuş, içinde manzara resmi tasvir edilmiş. Irmak, dağlar, gökyüzü ve bulutlar değişmez manzara öğeleri olarak burada da bulunuyor. Ağaçların görünümü ve dağlar pek gerçekçi değil, acemice yapılmış. Irmağı çeviren kara parçalarında kahverengi tonlamalarla gölgelenmiş. Giderek küçülen ağaçlar ve arkadaki mor dağlarla derinlik kazanmış. Gökyüzündeki bulutlar ve dağlardan göle dökülen köpüklü şelale resme hareketlilik getirmiş. Önceki resimle bu aynı ustanın elinden çıkmış gibi. Uçuk pastel renkler, bulut kümeleri ve mor dağlar iki resimde de görülen özellikler. Odanın oldukça süslü bir tavanı var. Yuvarlak içinde dört pano, bunların arasında daha küçük boyutlu dört dikdörtgen formda resim bulunuyor. Büyük dikey dikdörtgenlerde vazo içinde çiçeklerin olduğu natüralist kompozisyonlar dikkat çeker. Aralarında manzara görünümleri var. Bu küçük yatay dikdörtgen resimler süslü alçı kartuşlar içindedir. Zemin katın diğer odasında da resimlerden birinde karlarla kaplı bir doğa manzarası var. Oval bir pano içindeki diğer resimde mimari ve doğa görünümü bir arada. Panoda c, s formları, bitkisel kıvrımlar zarif bir çerçeve oluşturuyor. Rüzgarın etkisiyle sola doğru eğilen ağaçlar resme canlılık kazandırmış. Ağaçların altındaki kır evlerinde doğru bir perspektif uygulaması görülüyor. Gökyüzünde bulutlar ve uzaklarda dağlar bu resimde de yer bulmuş. Romantik bir doğa görünümünün yansıtıldığı resim kartpostal gibi. Odanın tavanında süslü elips kartuşlar içinde çiçek motifleri resmedilmiş. Bir grup pembe ve beyaz gül yapraklarıyla gösterilmiş. Merdiven boşluğunun üst kısmında karşılıklı olarak aynı boyutta, büyük, sade, ince alçı kabartma çerçeve içinde iki resim yer alıyor. Bunlardan birinde kompozisyon ortasında bir ağaç, ağacın arkasında perspektif kurallarına uyularak yapılmış kubbeli bir çeşme, daha gerilerde su, geri planda ufukta gökyüzüyle karışmış gibi dağ görünümü tasvir edilmiş. Resimdeki elemanlar birbiri içinde eriyor, hatlar belirsizleşiyor. Perspektif ve derinlik başarılıdır. Karşıdaki resimde benzer bir tarzda yapılmış. Sarı ve kahve tonlarıyla oluşturulmuş bulut kümeleri görülüyor. Resmin sağ kısmında deniz kıyısında birkaç kır evi, evin gerisinde lekelerle verilmiş koruluk, tepede fener var. Ufuk çizgisiyle ayrılmış gökyüzü çalışmanın üçte ikisini kaplıyor, sonsuz gibi ve oldukça ezici. İki kompozisyonda başarılı çalışmalar. Birinci katta zeminle aynı plana sahip. Sadece öne doğru çıkıntılı olan bölüm burada daha geniş. Çokgenden dikdörtgen bir duruma geçiyor. Ön kısma bakan en büyük odasında üç duvar resmi bulunuyor. Tavan oldukça süslüdür. Elips şeklinde sade bir çerçeve içindeki resimde doğa görünümünün ön planında köpükler içinde akan bir dere, arka tarafında çam ormanları görülüyor. Ağaçlar koyu ve açık renklerin bir arada kullanılmasıyla ve lekeleme yöntemiyle oluşturulmuş. Ormanlık bölgenin önünde yeşil alana yer verilmiş. Odanın diğer duvarlarındaki çerçeveler yatay elips içinde rokoko, barok tarzında c ve s kıvrımlarıyla ve istiridye motifiyle süslü zengin bir görünüme sahip. Doğa görünümüne yer verilen resim Batıdaki örnekleri kadar başarılı. Önde durgun bir ırmak, çevresinde göğe yükselen ağaçlar, geride kompozisyona derinlik kazandıran mor dağlar ve gökyüzündeki kızıllık belirgin öğeler. Lekeleme yöntemiyle yapılmış ağaçlarda sarı ve yeşil tonlar vurgulanmış. Diğer duvarda mimari ve doğa birlikteliğiyle dengeli bir kompozisyon göze çarpar. Nehrin üzerindeki köprünün üzerinde gözetleme kulesi var. Uzaklardaki dağlar resme derinlik kazandırıyor. Perspektif kurallarına özen gösterilmiş. Odanın tavanında bitki motifli kalem işleri ve dört dikdörtgen pano ortasında vazolar içinde çiçekler, bu panoların arasında ise oldukça süslü çerçevelerle çevrili dört mevsim görülür. Resimlerden birinde fenerli bir manzara, diğerinde kuleli bir yapı ve ilerisinde yine kuleli başka bir düzenleme bulunuyor. Tavanda bu düzenlemelerin etrafında şeritler halinde dolanan barok ve rokoko motiflerin arasında yuvarlak panolar içinde müzik aletlerinin tasviri var. Lir ve diğer müzik aleti açıklı koyulu renklerle verilmiş. Müzik aletlerinin yanında nota kağıtları yer alıyor. Bu tavan resimlerinden odanın müzik için kullanıldığı sonucu çıkarılabilir. Açık sarı ve toprak tonlarıyla boyanmış aletlerde ışık-gölgeye önem verilmiş. Koyu zemin üzerinde açık renkler kontras oluşturuyor. Birinci katın diğer odasının duvarlarında yer alan resimlerin çerçeveleri de rokoko ve bitkisel motiflerle bezelidir. Alt ve üst kısmında dışarıya dönük mavi istiridye motifleri kullanılmış. Elips kartuş içindeki resimlerden birinde dalgalı bir deniz ve yelkenli dikkat çekiyor. Sağ kısımda gerilerde lekelerle verilmiş bir koruluk ve arka planda denizle gökyüzünün birleştiği yerde ince bir dağ silsilesi, bir iskele ve belli belirsiz bir bina görülür. Gökyüzü kasvetli ve fırtına habercisi gibidir. Diğer resimde hareketsiz bir ırmak, ilerisinde kemerli köprü, ırmağın kenarlarında ağaçlar, uzaklarda dağ sırası uzanıyor. Gökyüzü açık ve durgundur. Başka bir resimde yine tipik öğelere yer verilmiş; mimari önünde yapay bir havuz ve içinde kuğular. Yıldız Sarayı bahçelerinden birinin görünümü olabilir bu. Yapının etrafında koyu ve açık yeşil rengin kullanılmasıyla ağaçlar gösterilmiş. Uzaklardaki vazgeçilmez dağ görünümü derinlik sağlıyor. Pastel tonların hakim olduğu resimde yapının suya yansımasının verilmesi romantik bir atmosfer oluşturmuş. Odada bulunan başka bir resim oldukça süslü çerçeveye sahip dikey, oval bir pano içindedir. Pembe, kırmızı gül ve kırmızı, beyaz çiçeklerin olduğu yapraklı bir demet resmedilmiş. Güllerin yaprakları üzerinde ışıklı bölümler daha aydınlık yapılmış. Göze hitap edici ve görselliği önemli dekoratif bir düzenleme. Odanın tavanı da renkli kalem işleriyle bezenmiş. Rokoko, ampir ve Osmanlı motifleri birlikte kullanılmış. Sekiz köşegenli tavanın köşegenlerinde dikdörtgen çerçeveler içinde yatay oval panolar ortasındaki resimde durgun bir su kenarında ağaçlar ve ilerisinde perspektif kurallarına göre yapılmış çok pencereli beyaz bir yapı yer alıyor. Ağaçlarda açıklı koyulu tonlamalarla gölgeleme yapılmış başarılı bir şekilde resmedilmiş küçük bir kompozisyon. Tavandaki bir kısmı tahrip olmuş başka bir resmin görülebilen kısmında ağaçlar, su kenarında kuleli, üçgen alınlıklı ve yuvarlak kemerli bir yapı görülüyor. Suda hafif dalgalanma hareket getiriyor. Burada da mimari suya yansımış. Resimli köşegenlerin arasında kalan köşe bölümlerde natürmortlara yer verilmiş; yuvarlak madalyon içinde yapraklar üzerinde gül motifleri ve beyaz çiçekler. Panonun çevresinde renkli çiçeklerle oluşturulmuş bir düzenleme ve üzerinde topuz biçimli bir fon dikkat çekiyor. *


*http://nalanyilmaz.blogspot.com.tr/2006/06/yldz-teknik-niversitesi-bahesindeki.html
Yıldız Saat Kulesi [Saray]

1890 Yılında Hamidiye Camii'nin girişine yapılan 3 katlı,
 üzerinde barometre, termometre ve rüzgar gülü de bulunan saat kulesi